Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.02.2019.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2018.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec decembar 2018. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec decembar 2018. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec decembar 2018. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec decembar 2018. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec decembar 2018. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec decembar 2018.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec decembar 2018.godine (kantonalni dio)

Komentariši