Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.02.2020.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :
1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2019.godine,
2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec decembar 2019. godine.
3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec decembar 2019. godine,
4. Oprema za novorođenčad za mjesec decembar 2019. godine,
5. Prehrana za novorođenčad za mjesec decembar 2019. godine,
6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec decembar 2019. godine.
7.Dodatak na djecu za mjesec decembar 2019.godine.
8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec decembar 2019

Komentariši