Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

Mole se svi sekretari mjesnih zajednica sa područja općine Tešanj, da shodno donesenoj naredbi, pristupe izradi spiskova osoba starijih od 60 godina sa područja svojih mjesnih zajednica.Spiskovi bi trebali da sadrže i kontakt telefone istih radi ostvarivanja lakšeg kontakta.Kompletirane spiskove šaljite na e-mail adresu centra: csrt@bih.net.ba.

Komentariši