Mjesec: Juni 2020.

O B A V J E Š T E NJ E

Dana 05.06.2020.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec april 2020.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec april 2020. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za…