Mjesec: Januar 2021.

O B A V J E Š T E NJ E

Dana 06.01. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec novembar 2020.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec novembar 2020. godine.3. Jednokratna novčana…