Mjesec: April 2021.

B o s n a  i  H e r c e g o v i n aFederacija Bosne i HercegovineZeničko – dobojski kanton       Općina TešanjJU Centar za socijalni rad Tešanj   Broj:01-30-162/21.Datum; 14.04.2021.godine.   Na osnovu člana 29. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike BiH „…

O B A V J E Š T E NJ E

Dana 06. 04. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec februar 2021. godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec februar 2021. godine.3.…