Mjesec: August 2021.

OBAVJEŠTENJE

Javna Ustanova Centar za socijalni rad Tešanj  obavještava  korisnike prava na dječiji dodatak da je u toku obavezna godišnja revizija korisnika prava. Pozivaju  se svi korisnici prava na dječiji dodatak, da do 30.09.2021. godine, dostave Centru za socijalni rad Tešanj slijedeću dokumentaciju potrebnu za reviziju: Uvjerenje o redovnom školovanju za…

OBAVJEST ZA KORISNIKE

                                                                                                                                                 Dana 06. 08. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2021. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec  …