Aktivnosti i obavještenja

Gradnja objekta i prihvatne stanice JU Centra za socijalni rad u Tešnju

Općina Tešanj je 13. augusta objavila javni tender za I fazu gradnje novog objekta JU Centar za socijalni rad u Tešnju. Strategijom razvoja općine Tešanj predviđena je gradnja novog prostora za JU Centar za socijalni rad Tešanj, s obzirom da je trenutno ustanova smještena u neuslovnom prostoru stare porodične kuće.

Nakon provedenih aktivnosti projektovanja i potrebnih odobrenja, stečeni su preduslovi za početak radova na objektu. Prema projketnoj dokumentaciji za koju su izdata potrebna odobrenja planirana je rekonstrukcija postojećeg objekta te izgradnja novog dijela zgrade kako bi se obezbjedio dodatan prostor za prihvatnu stanicu, pomoćni prostor za arhivu, i slično. Općina Tešanj je obezbijedila početna sredstva za početak gradnje objekta, a tražena je podrška i drugih institucija u narednim fazama.

Komentariši