Aktivnosti i obavještenja

Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao je dva javna poziva.

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti na: https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje I sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini, možete preuzeti na: https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini/