Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Danas 05. 08. 2022. godine bit će izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2022. godine,

2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   juni 2022. godine,

3. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za mjesec   juni 2022. godine,

4. Oprema za novorođenčad za mjesec juni 2022. godine,

5. Prehrana za novorođenčad za mjesec  juni 2022. godine,

6. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec juni  2022. godine,

7. Dodatak na djecu za mjesec  juni 2022. godine,

8. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  juni 2022. godine,

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Centar za socijalni rad Tešanj