Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06. 01. 2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec novembar 2022. godine, korisnika 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za mjesec  novembar 2022. godine,  korisnika
3. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   novembar 2022. godine, korisnika
4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec novembar 2022. godine, korisnika
5. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  novembar 2022. godine, korisnika                                                                      6. Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec novembar 2022. godine, korisnika

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Centar za socijalni rad Tešanj