Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 07. 03. 2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec januar 2023. godine,

2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za mjesec  januar 2023. godine,
3. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   januar 2023. godine,
4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec januar 2023. godine,
5. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  januar 2023. godine,

6. Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec januar 2023. godine,

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Centar za socijalni rad Tešanj