Aktivnosti i obavještenja

Posjeta štićenicima

U prethodnom period uposlenici  JU Centara za socijalni rad Tešanj  izvršili su posjetu štićenicima koji borave u  JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin u Fojnici. Iskorištena je prilika da se razgovara o nihovim problemima, te eventualnim mogućnostima za dodatnu podršku i pomoć. Štićenicima su uručeni skromni pokloni povodom nadolazećih blagdana. Ovom prilikom smo se lično uvjerili u kvalitet smještaja naših štićenika kao I problem sa kojima se susreću i oni i Ustanova gdje su smješteni. Jedna  štićenica je dana   13.04.2023. godine zbrinuta u  „Sumero“ Centar za podršku osoba s invaliditetom u zajednici, Zenica.

JU Centar za socijani rad Tešanj