Mjesec: Juni 2023.

JAVNI KONKURS o prodaji zemljista

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj o davanju saglasnosti JU Centru za socijalni rad Tešanj  radi prodaje  nekretnina, broj:01-26-5-2629-10/22 od 01.12.2022.godine, Javna ustanova Centar za socijalni rad Tešanj, raspisala je Javni konkurs, pod rednim brojem 02-27-304/23 od 06.06.2023. godine, radi prodaje zemljišta  k.p. broj: 2758 upisana u K.O. Raduša, zv.“Jazine…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06.06.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec april 2023. godine, 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za…