Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 05.10.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

  1. Naknada porodiljsko, žena-majka koja je u random odnosu za mjesec august 2023. godine.
  2. Naknada porodiljsko, žena-majka koja nije u radnom odnosu za mjesec  august 2023. godine,
  3. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   august 2023. godine,
  4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec august 2023. godine,
  5. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  august  2023. godine,
  6. Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec august 2023. godine,

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Centar za socijalni rad Tešanj