Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 05.12.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

  1. Naknada porodiljsko, žena-majka koja je u random odnosu za mjesec otobar 2023. godine.
  2. Naknada porodiljsko, žena-majka koja nije u radnom odnosu za mjesec  oktobar 2023. godine,
  3. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   oktobar 2023. godine,
  4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar 2023. godine,
  5. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  oktobar  2023. godine,
  6. Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec oktobar 2023. godine,

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Redovno se vrše isplate i za druga prava koja se isplaćuju direktno na račune korisnika od strane FBiH. (dječiji doplatak, invalidnine, dio za civilne žrtve rata, roditelj-njegovatelj)

.

Centar za socijalni rad Tešanj