Aktivnosti i obavještenja

Dodatna podrška djeci oboljeloj od dijabetesa

U cilju pomoći i podrške malodobnoj djeci oboljeloj od dijabetesa,  budžetom Općine Tešanj za 2023. godinu  predviđena su novčana sredstva za dodatnu podršku. Shodno tome a u saradnji sa udruženjem „Sugar“ Tešanj isplaćeno je po 1.000 KM na račune korisnika/staratelja djece oboljele od dijabetesa za nabavku beskontaktnih mjerača šećera u krvi.

Pored ove jednokratne podrške djeca oboljela od dijabetesa ostvaruju pravo od Federalnog nivoa na invalidninu (mjesečnu finansijsku podršku) do svoje punoljetnosti.

Centar za socijalni rad Tešanj