Aktivnosti i obavještenja

UPOZORENJE!!! (pokušaji internet prevara)

U posljednje vrijeme se značajno povećao broj pokušaja internet prevara, hakiranje stranica i sl.

I naša Ustanova nije izuzeta od toga.

U nekoliko navrata smo imali krivotvorenje e-mail adresa radi koje e-mail izgleda kao da je došao od nekog tko se čini kao stvarni pošiljatelj, iako on to nije.

Lažnim predstavljanjem putem krivotvorenog  e-maila  se pokušava  doći do nezakonitog sticanja koristi.

Primjer krivotvorene e-mail adrese: direktor@dretik.info

Nevedeni slučajevi su prijavljeni policijskim organima i kao takvi će biti tretirani istražnim postupcima.

Molimo sve one koji imaju e-mail komunikaciju sa našom Ustanovom da pažljivo pogledaju domenu i e-mail sa kojim komuniciraju, te ukoliko primjete bilo šta neobično da zanemare takvu poruku.

Centar za socijalni rad Tešanj