Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE 

Dana 06.05.2024. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

  1. Naknada porodiljsko, žena-majka koja je u random odnosu za mjesec mart 2024. godine,
  2. Naknada porodiljsko, žena-majka koja nije u radnom odnosu za mjesec mart 2024. godine,
  3. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec mart 2024. godine,
  4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec mart 2024. godine,
  5. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  mart 2024. godine,
  6. Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec mart 2024. godine.

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Redovno se vrše isplate i za druga prava koja se isplaćuju direktno na račune korisnika od strane FBiH. (dječiji doplatak, invalidnine, dio za civilne žrtve rata, roditelj-njegovatelj).

Centar za socijalni rad Tešanj