Sabahudin

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06.09.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

Javni poziv, nastavak podrške za srednje obrazovanje

Općina Tešanj nastavlja pružanje finansijske podrške za srednje obrazovanje. Već nekoliko godina putem Centra za socijalni rad se pruža finansijska podrška za srednje obrazovanje na području općine Tešanj. Uglavnom su to do sada bila djeca iz porodica sa težim socialno ekonomskim prilikama. Prosječan broj djece koji su dobijali ovu vrstu…

O B A V J E Š T E NJ E

u vezi nastavka ostvarivanja prava na dječiji dodatak JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava zakonske zastupnike malodobne djece  koji su zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak podnijeli u mjesecu oktobru 2022. godine, da su dužni obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u mjesecu augustu 2023.…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 04.08.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Dana 07.07.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec maj 2023. godine, 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za…

JAVNI KONKURS o prodaji zemljista

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj o davanju saglasnosti JU Centru za socijalni rad Tešanj  radi prodaje  nekretnina, broj:01-26-5-2629-10/22 od 01.12.2022.godine, Javna ustanova Centar za socijalni rad Tešanj, raspisala je Javni konkurs, pod rednim brojem 02-27-304/23 od 06.06.2023. godine, radi prodaje zemljišta  k.p. broj: 2758 upisana u K.O. Raduša, zv.“Jazine…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06.06.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec april 2023. godine, 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za…

Posjeta štićenicima

U prethodnom period uposlenici  JU Centara za socijalni rad Tešanj  izvršili su posjetu štićenicima koji borave u  JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin u Fojnici. Iskorištena je prilika da se razgovara o nihovim problemima, te eventualnim mogućnostima za dodatnu podršku i pomoć. Štićenicima su uručeni skromni pokloni…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 07. 04. 2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec februar 2023. godine, 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom…