Aktivnosti

Prehrambeni paketi

Danas je na prostoru općine Tešanj distribuirano 320 prehrambenih paketa sa 26 najvažnijih artikala. Pomoć je pripremljena za starije osobe i osobe u stanju socijalne potrebe.. Paketi su distribuirani putem mjesnih zajednica. Hvala Centru i svim ljudima iz MZ-ica, koji su bili uključeni.Fotografije konkretne dodjele nećemo davati u javnost čuvajući…

Odmor u Holandiji

JU CSR Tesanj u saradnji sa CSR Doboj a posredstvom NVO “PAX KINDERHULP / BOSNIA & HERZEGOVINA” iz Holandije, realizira projekat “Odmor u Holandiji”. Danas jeIz Tešnja na odmor otputovala grupa od 12 djece koja se nalaze na staranju CSR Tešanj i 14. djece sa podrucja opcine Doboj.Djeca u Holandiji…