Kontakt

Adresa

Kralja Tvrtka 10
74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina

Pisarnica

Telefon: 032 650-205

Email: almasa.beslagic.derakovic@csr-tesanj.ba

Stručni saradnik za socijalnu zaštitu i pravne poslove

Telefon: 032 656-351

Email: nermina.balic@csr-tesanj.ba

Socijalni radnici

Telefon: 032 206-680

Email: sabrija.kavazovic@csr-tesanj.ba

Email: anesa.kavazovic@csr-tesanj.ba

Telefon: 032 206-684

Email: alma.salihbasic@csr-tesanj.ba

Telefon: 032 206-685

Email: emir.brakovic@csr-tesanj.ba

Stručni saradnik za maloljetničku delikvenciju

Telefon: 032 206-682

Email: amir.prnjavorac@csr-tesanj.ba

Stručni saradnik za socijalnu, porodično pravnu pomoć i radne odnose

Telefon: 032 656-351

Email: azemina.alic@csr-tesanj.ba

Računovodstvo i finansije

Telefon: 032 206-683

Email: elvedina.jabandzic@csr-tesanj.ba

Email: samira.delic@csr-tesanj.ba

Uprava

Telefon: 032 656-350

Email: csrt@bih.net.ba