Mjesec: Decembar 2019.

Odmor u Holandiji

JU CSR Tesanj u saradnji sa CSR Doboj a posredstvom NVO “PAX KINDERHULP / BOSNIA & HERZEGOVINA” iz Holandije, realizira projekat “Odmor u Holandiji”. Danas jeIz Tešnja na odmor otputovala grupa od 12 djece koja se nalaze na staranju CSR Tešanj i 14. djece sa podrucja opcine Doboj.Djeca u Holandiji…

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.12.2019.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2019.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec oktobar 2019. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za…