Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

U kontaktu sa koordinatorom rada sa MZ-a sa područja općine Tešanj obaviješteni smo da su spiskovi starih lica urađeni i dostavljeni štabu civilne zaštite, te će isti biti proslijeđeni Centru za socijalni rad na daljnje postupanje i eventualne dopune.Zahvaljujemo se svima koji su uzeli učešće u prikupljanju podataka i koji su nam pružili podršku.

Komentariši