Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

JU Centar za socijalni rad Tešanj obaviještava bračne parove bez djece da je Budžetom općine Tešanj i u ovoj godini planirana novčana pomoć u vidu jednokratne novčane pomoći za postupak vantjelesne oplodnje.Također obaviještavamo zainteresovane bračne parove bez djece da je općina Tešanj izvršila izmjenu i dopunu Pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinskih usluga vantjelesne oplodnje, na način da bračni parovi mogu ostavriti ovaj vid pomoći sa dostavljenim predračunom troškova postupka vantjelesne oplodnje izdat od strane zdravstvene ustanove ovlaštene za provođenje navedenog postupka. Novčana sredstva po predračunu u iznosu od 3000.KM koliko sada iznosi visina jednokratne novčane pomoći uplaćivat će se direktno na račun Klinike.Za dodatne informacije možete kontaktirati na broj : 032/650-205