Aktivnosti i obavještenja

Nastavak radova gradnje novog objekta JU Centra za socijalni rad u Tešnju II faza

8.6.2022. godine nastavljeni su radovi na gradnji objekta JU Centra za socijalni rad u Tešnju, II faza.

Ovo je jedan od projekata koji je planiran Strategijom razvoja Općine Tešanj i kao takav je dobio podršku u smislu njegove implementacije. Ovim ugovorom je planirana i ugovorena gradnja dvije etaže objekta i krova (grubi građevinski radovi), te spajanje objekta na komunalnu mrežu (voda i kanalizacija).

Izvođač radova je Inter d.o.o. Tešanj, nadzor EN Projekt d.o.o. Tešanj a finasijer Općina Tešanj.

JU Centar za socijalni rad