Aktivnosti i obavještenja

Dodatna podrška djeci oboljeloj od dijabetesa

U cilju pomoći i podrške malodobnoj djeci oboljeloj od dijabetesa,  budžetom Općine Tešanj za 2022. godinu  predviđena su novčana sredstva za dodatnu podršku. Shodno tome a u saradnji sa udruženjem „Sugar“ Tešanj isplaćeno je po 883 KM na račune korisnika/staratelja djece oboljele od dijabetesa za nabavku beskontaktnih mjerača šećera u krvi.

Od sedamnaestoro djece koja su oboljela od dijabetesa (prema podacima Centra za socijalni rad i udruženja „Sugar“ Tešanj), njih 14. već ostvaruje pravo od Federalnog nivoa na invalidninu (mjesečnu finansijsku podršku) a preostalih troje je u fazi ostvarivanja prava.

Centar za socijalni rad Tešanj