Mjesec: August 2022.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Budući da su se pojavile dezinformacije na lokalnim portalima oko statusa porodice (K.O. i K.S.) koja se trenutno nalazi u parku ispred zgrade Općine, želimo da informišemo javnost o slijedećem: Prema informacijama kojima raspolaže ova Ustanova, ova porodica nema status socijalno ugrožene porodice, niti iko iz ove porodice ima status…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                              

Dana 15. 08. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika, za pomoć u nabavci ogreva za korisnike stalne socijalne pomoći a koja se finansiraju iz  budžeta Općine. Takođe je izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Danas 05. 08. 2022. godine bit će izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec  …