Aktivnosti i obavještenja

Obrazac zahtjeva za dječiji dodatak

JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava zainteresovana lica za ostvarivanje prava na dječiji dodatak po Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, da obrasce zahtjeva  mogu preuzeti  u prostorijama JU Centra za socijalni rad Tešanj, kao i na web stranici csrt@bih.net.ba te da se isti mogu početi podnositi od  ponedjeljka 10.10.2022. godine.

Za svako dijete mlađe od 18. godina se podnosi novi zahtjev, te svako dijete treba da ima otvoren transakcijiski račun na svoje ime.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Centru za socijalni rad Tešanj, na mail nermina.balic@sr-tesanj.ba ili na broj 032 656-351.

JU Centar za socijalni rad Tešanj