Aktivnosti i obavještenja

O B A V J E Š T E NJ E

u vezi nastavka ostvarivanja prava na dječiji dodatak

JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava zakonske zastupnike malodobne djece  koji su zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak podnijeli u mjesecu oktobru 2022. godine, da su dužni obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u mjesecu augustu 2023. godine.

Uz zahtjev (Obrazac F BIH-DD) za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak , potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

  1. CIPS  prijave svih članova zajedničkog domaćinstva (ne starije od 3 mjeseca),
  2. Kućnu listu ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ,
  3. Izjava zakonskog zastupnika u kojoj se navode objektivni razlozi nepodudaranja CIPS prijave i kućne liste (u slučaju nepodudaranja istih),
  4. Dokazi o prihodima za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva koji su propisani čl. 10.,11.,12. i 13. Pravilnika: 
  1. platne liste za  maj, juni i juli 2023. godine  za članove domaćinstva koji su u radnom odnosu,
  2. uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Biro Tešanj za nezaposlene članove domaćinstva,

5. Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15. godina života,

6. Izjava u kojoj će zakonski zastupnik djeteta potvrditi da su svi ostali podaci i  dostavljena dokumentacija uz prvobitni zahtjev ostali nepromjenjeni (Izjava se daje u JU Centru za socijalni rad).

Ostalu potrebnu dokumentaciju će službenim putem prikupljati Centar za socijalni rad Tešanj.

Također, zahtjev za nastavak prava na dječiji dodatak u mjesecu septembru 2023. godine podnose korisnici koji su prvobitni zahtjev podnijeli u novembru prethodne godine, te da zahtjev za nastavak prava na dječiji dodatak u mjesecu oktobru 2023. godine podnose korisnici koji su prvobitni zahtjev podnijeli u mjesecu decembru predhodne godine.

Na identičan način se postupa i u pogledu zahtjeva podnesenih u drugim mjesecima obzirom da se pravo priznaje na 12 mjeseci.

U prilogu obrazac zahtjeva: Zahtjev za dd 23

JU Centar za socijalni rad Tešanj