Aktivnosti

O B A V J E Š T E NJ E

Dana 05.05.2020.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec mart 2020.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec mart 2020. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za…

Prehrambeni paketi

Danas je na prostoru općine Tešanj distribuirano 320 prehrambenih paketa sa 26 najvažnijih artikala. Pomoć je pripremljena za starije osobe i osobe u stanju socijalne potrebe.. Paketi su distribuirani putem mjesnih zajednica. Hvala Centru i svim ljudima iz MZ-ica, koji su bili uključeni.Fotografije konkretne dodjele nećemo davati u javnost čuvajući…

Odmor u Holandiji

JU CSR Tesanj u saradnji sa CSR Doboj a posredstvom NVO “PAX KINDERHULP / BOSNIA & HERZEGOVINA” iz Holandije, realizira projekat “Odmor u Holandiji”. Danas jeIz Tešnja na odmor otputovala grupa od 12 djece koja se nalaze na staranju CSR Tešanj i 14. djece sa podrucja opcine Doboj.Djeca u Holandiji…

Novogodišnji paketići za tešanjske mališane

Addiko banka je, u saradnji sa Centrom za socijalni rad iz Tešnja, uljepšala novogodišnje praznike mališanima sa područja Tešnja. 35 dječaka i djevojčica, prema spisku Centra za socijalni rad iz Tešnja, dobili su novogodišnje paketiće koje su pripremili zaposlenici Addiko banke, u okviru akcije “Jedan paketić za jedan osmijeh”. Addiko…