Nekategorisano

B o s n a  i  H e r c e g o v i n aFederacija Bosne i HercegovineZeničko – dobojski kanton       Općina TešanjJU Centar za socijalni rad Tešanj   Broj:01-30-162/21.Datum; 14.04.2021.godine.   Na osnovu člana 29. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike BiH „…