Nekategorisano

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Danas 05. 08. 2022. godine bit će izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec  …

OBAVIJEST ZA KORISNIKE    

Dana 07. 12. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2021. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   oktobar…

B o s n a  i  H e r c e g o v i n aFederacija Bosne i HercegovineZeničko – dobojski kanton       Općina TešanjJU Centar za socijalni rad Tešanj   Broj:01-30-162/21.Datum; 14.04.2021.godine.   Na osnovu člana 29. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike BiH „…