Obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06.09.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

O B A V J E Š T E NJ E

u vezi nastavka ostvarivanja prava na dječiji dodatak JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava zakonske zastupnike malodobne djece  koji su zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak podnijeli u mjesecu oktobru 2022. godine, da su dužni obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak u mjesecu augustu 2023.…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 04.08.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Dana 07.07.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec maj 2023. godine, 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za…

JAVNI KONKURS o prodaji zemljista

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj o davanju saglasnosti JU Centru za socijalni rad Tešanj  radi prodaje  nekretnina, broj:01-26-5-2629-10/22 od 01.12.2022.godine, Javna ustanova Centar za socijalni rad Tešanj, raspisala je Javni konkurs, pod rednim brojem 02-27-304/23 od 06.06.2023. godine, radi prodaje zemljišta  k.p. broj: 2758 upisana u K.O. Raduša, zv.“Jazine…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06. 02. 2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec decembar 2022. godine, 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06. 01. 2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec novembar 2022. godine, korisnika 2. Naknada za žena-majka koja nije u…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 07. 12. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka (porodilja) je u radnom odnosu za mjesec oktobar 2022.godine, 2. Naknada za žena-majka (porodilja) koja nije u radnom…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 07. 11. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za porodilje u radnom odnosu za mjesec septembar 2022.godine, korisnika 265. 2. Naknada za nezaposlene porodilje za mjesec  septembar 2022.…