Socijalna zaštita

Dodatna podrška djeci oboljeloj od dijabetesa

U cilju pomoći i podrške malodobnoj djeci oboljeloj od dijabetesa,  budžetom Općine Tešanj za 2022. godinu  predviđena su novčana sredstva za dodatnu podršku. Shodno tome a u saradnji sa udruženjem „Sugar“ Tešanj isplaćeno je po 883 KM na račune korisnika/staratelja djece oboljele od dijabetesa za nabavku beskontaktnih mjerača šećera u…

Zdravstvena i socijalna zaštita

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je danas sastanak sa direktorima Doma zdravlja i Centra za socijalni rad u vezi zdravstvene i socijalne zaštite. U pripremi je i rebalans Budžeta. Tokom sastanka razgovarano je o potrebnim ulaganjima u Ambulantu Jelah i vraćanju laboratorijskih usluga, te potrebnoj sanaciji objekta Ambulante…

Potpisan Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici

7.6.2022. godine je u Općini Tešanj potpisan Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici. Cilj ovog dokumenta je da se efikasnije djeluje na sprečavanju nastanka nasilja, efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici. Ovaj Protokol je jedna od aktivnosti iz Gender akcionog plana općine Tešanj kao temeljnog dokumenta u…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

06. 04. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec februar 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   februar 2022.…

Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao je dva javna poziva. Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti na: https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/ Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje I sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini,…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Danas 07. 03. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   januar…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Danas 07. 02. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec decembar 2021. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   decembar…

Novi stanovi za 21 porodicu

U petak 19.11. 2021. godine, držana je svečanost povodom useljenja korisnika u objekat izgrađen u općini Tešanj u okviru projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja. Ključeve porodicama uručili su, u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koordinator projekta Zatvaranja kolektivnih centara…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE 

Dana 06. 10. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec august 2021. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   august…

OBAVJEŠTENJE

Javna Ustanova Centar za socijalni rad Tešanj  obavještava  korisnike prava na dječiji dodatak da je u toku obavezna godišnja revizija korisnika prava. Pozivaju  se svi korisnici prava na dječiji dodatak, da do 30.09.2021. godine, dostave Centru za socijalni rad Tešanj slijedeću dokumentaciju potrebnu za reviziju: Uvjerenje o redovnom školovanju za…