Misija

Centar za socijalni rad Tešanj je javna USTANOVA, organizovana kao ustanova socijalne zaštite, koju je osnovala Općina Tešanju cilju vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa...

Vizija

Centar za socijalni rad Tešanj teži da bude vodeća ustanova socijalne zaštite u ZDK-u, Bosni i Hercegovini, prepoznatljiva po svojoj stručnosti, razvoju usluga primjerenih potrebama korisnika...

Politika kvaliteta

JU Centar za socijalni rad Tešanj razvija mješoviti sistem usluga koristeći raspoložive resurse svih aktera u zajednici: javnih službi iz različitih oblasti, organa države, entiteta, udruženja građana...

Statistika JU Centar za socijalni rad Tešanj

Završni izvještaj sa 31.12.2018. godine

BROJ USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
BROJ KORISNIKA PROŠIRENOG PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
BROJ KORISNIKA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

AKTUELNO

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ OMBUDSMENA BOSNE I
HERCEGOVINE „ULOGA CENTARA ZA SOCIJALNI
RAD U ZAŠTITI PRAVA DJETETA“

OBAvjeŠtenja / stručne službe centra

Maloljetnička delikvencija

Problem maloljetničke delinkvencije je prisutan i u bogatim i u siromašnim društvima, a u Bosni i Hercegovini je naročito izražen u postratnom periodu i periodu tranzicije.

OPŠIRNIJE

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita ili socijalna skrb je naziv za niz mjera kojima vlastili odgovarajuće institucije pruža pomoć pojedincima kojima je ona potrebna. 

OPŠIRNIJE

Prijem i obrada zahtjeva

Zahtjev za jednokratnu pomoć. Molimo Vas da pažljivo pročitate tekst prije popunjavanja i odgovorite na sva pitanja koja se odnose na Vas i članove Vašeg domaćinstva …

OPŠIRNIJE

dostupni obrasci

AKTIVNOSTI / FOTO

pratite nas na facebook