Misija

Centar za socijalni rad Tešanj je javna USTANOVA, organizovana kao ustanova socijalne zaštite, koju je osnovala Općina Tešanju cilju vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa...

Vizija

Centar za socijalni rad Tešanj teži da bude vodeća ustanova socijalne zaštite u ZDK-u, Bosni i Hercegovini, prepoznatljiva po svojoj stručnosti, razvoju usluga primjerenih potrebama korisnika...

Politika kvaliteta

JU Centar za socijalni rad Tešanj razvija mješoviti sistem usluga koristeći raspoložive resurse svih aktera u zajednici: javnih službi iz različitih oblasti, organa države, entiteta, udruženja građana...

Statistika JU Centar za socijalni rad Tešanj

BROJ USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
BROJ KORISNIKA PROŠIRENOG PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
BROJ KORISNIKA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

AKTUELNO

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ OMBUDSMENA BOSNE I
HERCEGOVINE „ULOGA CENTARA ZA SOCIJALNI
RAD U ZAŠTITI PRAVA DJETETA“

OBAvjeŠtenja / stručne službe centra

Maloljetnička delikvencija

Problem maloljetničke delinkvencije je prisutan i u bogatim i u siromašnim društvima, a u Bosni i Hercegovini je naročito izražen u postratnom periodu i periodu tranzicije.

OPŠIRNIJE

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita ili socijalna skrb je naziv za niz mjera kojima vlastili odgovarajuće institucije pruža pomoć pojedincima kojima je ona potrebna. 

OPŠIRNIJE

Prijem i obrada zahtjeva

Zahtjev za jednokratnu pomoć. Molimo Vas da pažljivo pročitate tekst prije popunjavanja i odgovorite na sva pitanja koja se odnose na Vas i članove Vašeg domaćinstva …

OPŠIRNIJE

dostupni obrasci

AKTIVNOSTI / FOTO

pratite nas na facebook