Socijalna zaštita

O B A V I J E S T

Dana 14.05.2024. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ( “Sl. novine ZDK” broj:08/24). Izmjenama i dopunama navedenog zakona propisano je novo pravo  “Dodatak za djecu i mlade sa invaliditetom”. Predmetno pravo mogu ostvariti…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE 

OBAVIJEST – UPLAĆENA SREDSTVA – PODRŠKA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE Općina Tešanj nastavlja pružanje finansijske podrške za srednje obrazovanje. Već nekoliko godina putem Centra za socijalni rad se pruža finansijska podrška za srednje obrazovanje na području općine Tešanj. Na osnovu javnog poziva i usvojenih kriterija odobrena finansijska sredstva za učenike srednjih…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE 

Dana 06.05.2024. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

Javni poziv II, nastavak podrške za srednje obrazovanje

Općina Tešanj nastavlja pružanje finansijske podrške za srednje obrazovanje. Već nekoliko godina putem Centra za socijalni rad Tešanj se pruža finansijska podrška za srednje obrazovanje na području općine Tešanj. Na osnovu raspoloživih sredstava i usvojenih kriterija slijedi nastavak ove pomoći. U prilogu je javni poziv i prijavni obrazac. JU Centar za socijalni rad…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 05.03.2024. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06.02.2024. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

Dodatna podrška djeci oboljeloj od dijabetesa

U cilju pomoći i podrške malodobnoj djeci oboljeloj od dijabetesa,  budžetom Općine Tešanj za 2023. godinu  predviđena su novčana sredstva za dodatnu podršku. Shodno tome a u saradnji sa udruženjem „Sugar“ Tešanj isplaćeno je po 1.000 KM na račune korisnika/staratelja djece oboljele od dijabetesa za nabavku beskontaktnih mjerača šećera u…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 05.12.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 07.11.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.…