Nekategorisano

Javni poziv, nastavak podrške za srednje obrazovanje

Općina Tešanj nastavlja pružanje finansijske podrške za srednje obrazovanje. Već nekoliko godina putem Centra za socijalni rad se pruža finansijska podrška za srednje obrazovanje na području općine Tešanj. Uglavnom su to do sada bila djeca iz porodica sa težim socialno ekonomskim prilikama. Prosječan broj djece koji su dobijali ovu vrstu…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06.06.2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec april 2023. godine, 2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Danas 05. 08. 2022. godine bit će izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec  …

OBAVIJEST ZA KORISNIKE    

Dana 07. 12. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec oktobar 2021. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   oktobar…

B o s n a  i  H e r c e g o v i n aFederacija Bosne i HercegovineZeničko – dobojski kanton       Općina TešanjJU Centar za socijalni rad Tešanj   Broj:01-30-162/21.Datum; 14.04.2021.godine.   Na osnovu člana 29. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list Republike BiH „…