Mjesec: Mart 2020.

Prehrambeni paketi

Danas je na prostoru općine Tešanj distribuirano 320 prehrambenih paketa sa 26 najvažnijih artikala. Pomoć je pripremljena za starije osobe i osobe u stanju socijalne potrebe.. Paketi su distribuirani putem mjesnih zajednica. Hvala Centru i svim ljudima iz MZ-ica, koji su bili uključeni.Fotografije konkretne dodjele nećemo davati u javnost čuvajući…

O B A V J E Š T E NJ E

U kontaktu sa koordinatorom rada sa MZ-a sa područja općine Tešanj obaviješteni smo da su spiskovi starih lica urađeni i dostavljeni štabu civilne zaštite, te će isti biti proslijeđeni Centru za socijalni rad na daljnje postupanje i eventualne dopune.Zahvaljujemo se svima koji su uzeli učešće u prikupljanju podataka i koji…

O B A V J E Š T E NJ E

Mole se svi sekretari mjesnih zajednica sa područja općine Tešanj, da shodno donesenoj naredbi, pristupe izradi spiskova osoba starijih od 60 godina sa područja svojih mjesnih zajednica.Spiskovi bi trebali da sadrže i kontakt telefone istih radi ostvarivanja lakšeg kontakta.Kompletirane spiskove šaljite na e-mail adresu centra: csrt@bih.net.ba.

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 05.03.2020.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec januar 2020.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec januar 2020. godine.3. Jednokratna novčana pomoć za…