Obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 05. 10. 2022. godine je izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec august 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   august…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06. 09. 2022. godine bit će izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juli 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec  …

O B A V I J E S T

JU Centar za socijalni rad Tešanj obavještava porodilje u radnom odnosu i nezaposlene porodilje da od ponedjeljka 05.09.2022.godine mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona. Predmetni obrasci su…

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Budući da su se pojavile dezinformacije na lokalnim portalima oko statusa porodice (K.O. i K.S.) koja se trenutno nalazi u parku ispred zgrade Općine, želimo da informišemo javnost o slijedećem: Prema informacijama kojima raspolaže ova Ustanova, ova porodica nema status socijalno ugrožene porodice, niti iko iz ove porodice ima status…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                              

Dana 15. 08. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika, za pomoć u nabavci ogreva za korisnike stalne socijalne pomoći a koja se finansiraju iz  budžeta Općine. Takođe je izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine…

Potpisan Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici

7.6.2022. godine je u Općini Tešanj potpisan Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici. Cilj ovog dokumenta je da se efikasnije djeluje na sprečavanju nastanka nasilja, efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici. Ovaj Protokol je jedna od aktivnosti iz Gender akcionog plana općine Tešanj kao temeljnog dokumenta u…

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06. 06. 2022. godine bit će izvršena transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec april 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec  …

OBAVIJEST ZA KORISNIKE   

                                                                                                                                          Dana 05. 05. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi: 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec mart 2022. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   mart…