Mjesec: August 2020.

O B A V J E Š T E NJ E

Dana 05.08. 2020.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2020.godine,2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec juni 2020. godine.3. Jednokratna novčana pomoć…