Socijalna zaštita

OBAVJEST ZA KORISNIKE

                                                                                                                                                 Dana 06. 08. 2021. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : 1. Naknada za vrijeme porodiljskog odsustva za mjesec juni 2021. godine, 2. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec  …