Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 07. 12. 2022. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za žena-majka (porodilja) je u radnom odnosu za mjesec oktobar 2022.godine,

2. Naknada za žena-majka (porodilja) koja nije u radnom odnosu za mjesec  oktobar 2022.godine,
3. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   oktobar 2022.godine,
4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec oktobar 2022.godine,
5. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  oktobar 2022.godine,

6. Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec oktobar 2022.godine,

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Centar za socijalni rad Tešanj