Aktivnosti i obavještenja

OBAVIJEST ZA KORISNIKE                                                                                                                                                

Dana 06. 02. 2023. godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi :

1. Naknada za žena-majka koja je u radnom odnosu za mjesec decembar 2022. godine,

2. Naknada za žena-majka koja nije u radnom odnosu za mjesec  decembar 2022. godine,
3. Stalna novčana pomoć u obimu od 60% za mjesec   decembar 2022. godine,
4. Troškovi smještaja u drugu porodicu za mjesec decembar 2022. godine,
5. Naknada Civilnim žrtvama rata za mjesec  decembar 2022. godine,

6. Naknada pregleda ljekarske komisije – invalidna lica za mjesec decembar 2022. godine,

Takođe je u proteklom periodu izvršen transfer sredstava za korisnike stalne socijalne pomoći, za dio koji se prema propisima  finansira iz budžeta općine Tešanj.

Prema informacijama kojima raspolažemo, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku isplatilo je  sredstva na račune korisnika za dječiji doplatak. Ovdje je obuhvaćen dio korisnika za koje smo do sada donijeli rješenje i koja su pravosnažna. Molimo za strpljenje podnosioce zahtjeva, svi zahtjevi će biti obrađeni a svi koji ispunjavaju uslove i kojima bude odobreno, dobit će sredstva retroaktivno po ovom pravu. Obzirom da imamo preko 2.300 zahtjeva nismo fizički u mogućnosti to završiti u kraćim rokovima.

.

Centar za socijalni rad Tešanj