Aktivnosti i obavještenja

Početak radova izgradnje novog objekta JU Centra za socijalni rad u Tešnju

Danas 28.10.2021. godine počeli su radovi na izgradnji novog objekta JU Centra za socijalni rad u Tešnju. Ovo je jedan od projekata koji je planiran Strategijom razvoja Općine Tešanj i kao takav je dobio podršku u smislu njegove implementacije.

Nakon sprovedenih aktivnosti projektovanja, ishodovanja potrebnih odobrenja te javne nabavke koju je sprovela Općina Tešanj,  stečeni su preduslovi za kretanje u gradnju objekta. Zahvaljujući općini Tešanj obezbjeđena su početna sredstva  za prvu fazu realizacije ovog projekta. Izvođač radova je Inter doo Tešanj, nadzor je EN Projekt doo Tešanj a finasijer Općina Tešanj.

JU Centar za socijalni rad Tešanj